Čo ponúkame

Ponúkame komplexné riešenie v oblasti fotovoltiky/ batériových systémov, veternej energie, KVET

Realizácia projektov na kľúč

Návrh, projektovú dokumentáciu, inžiniering, realizáciu (inštaláciu zariadení),

Revízne správy, pripojenie do distribučnej siete, uvedenie do prevádzky a samotnú prevádzku zdroja)

Naši kolegovia majú za sebou úspešné inštalácie v zahraničí najmä v Rakúsku, Nemecku, Českej republike.

Našim cieľom je primárne inštalovať fotovoltické zdroje na existujúce nehnuteľnosti a nezastavané plochy (brownfield) avšak

Máme skúsenosti aj s výstavbou elektrární na zemi na pozemkoch k tomu určených.

Viac o našich skúsenostiach a referenciách nájdete na www.solarpowerplant.sk