FVE

OZE na báze slnka – fotovoltické zdroje energie FVE:

  • Získavanie energie: Keď na fotovoltické moduly dopadne svetlo, tak dochádza v solárnych článkoch k uvoľneniu elektrónov. Na elektrických kontaktoch sa začnú hromadiť kladné resp. záporné nosiče elektrického náboja, čím medzi prednou a zadnou stranou článku začne tiecť jednosmerné napätie. Tento fotoelektrický jav nevyžaduje žiadne mechanické či chemické pochody, neopotrebováva sa a ani nevyžaduje žiadnu údržbu. Energia absorbovaného slnečného žiarenia. Hromadenie voľných elektrónov. Rozdiel potenciálov = elektrický prúd
  • Ponúkame technické riešenia, ktoré v dnešnej dobe prinášajú zaujímavý profit.
  • Tieto investície nepodliehajú inflácii a už po 8-10 rokoch prevádzky sú vysoko ziskové
  • Pri negatívnom odhade cien na trhu s energiami sa odhadovaná návratnosť fotovoltickej elektrárne pohybuje okolo 8-10 rokov
  • Našim cieľom sú kombinované inštalácie (fotovoltiky, batériových systémov a veterných mikroturbín)
  • Táto kombinácia výrazne predlžuje dobu prevádzky a tým aj ročného