Model spolupráce a financovania

  • Dodávka je možná formou EPC
  • Dodávka navrhovaného riešenia na kľúč vrátane financovia
  • Zákazník poskytne voľné plochy na inštaláciu formou Joint-Venture
  • Zákazník získa fixovanú cenu elektriny v mieste výroby a spotreby
  • ZEN, zabezpečí kompletnú dodávku celého systému, feasibility study, kompletný inžiniering, uvedenie do prevádzky, obsluha a riadenie výrobného zariadenia
  • Vlastníkom, investorom a držiteľom licencie bude SPV