Vietor

Veterná energia sa radí medzi obnoviteľné a ekologické zdroje energie. Vo svojej
podstate predstavuje len pretransformovanú energiu zo slnka. Vietor vzniká pri prúdení más vzduchu, ktoré sú rozpohybované vďaka nerovnomernému ohrievaniu atmosféry. Na rozdiel od priameho využívania slnečnej energie pomocou fotovoltiky alebo solárnych panelov, veterná elektráreň pracuje aj počas noci a mimo doby priameho slnečného svitu.

Kombinácia vetra s fotovoltikou

Okrem veľkých veterných fariem dodávajúcich prúd do verejnej siete je možné využívať veterné turbíny aj v oblasti decentralizácie alebo v prípadoch, kedy nie je napojenie na verejnú sieť dostupné. Dané riešenie môže byť atraktívne jednak pre výrobné podniky, jednak pre domácnosti. Malé veterné elektrárne s výkonom okolo 1kW akumulujú vyprodukovanú energiu do batérií, z ktorých sú napájané menšie spotrebiče. Výkonnejšie turbíny s výkonom rádovo v kilowattoch už dokážu pomocou výhrevných telies zabezpečovať aj ohrievanie úžitkovej vody alebo podporu kúrenia. Často sú malé veterné turbíny inštalované v kombinácií s fotovoltikou alebo tepelným čerpadlom. Automatizovaný systém riadenia a regulácie následne využíva aktuálny zdroj energie podľa množstva dopadajúceho slnečného svitu a intenzity vetra.

Technické riešenie zapojenia OZE pri výrobe

OZE a denný trh s elektrickou energiou

  • Vlastník FVE bez batériového úložiska, sa vystavuje riziku výroby elektrickej energie v hodinách s vysokým prebytkom elektriny za nízku cenu
  • Ekonomika výroby v kombinácii s batériovým úložiskom je podstatne efektívnejšia ako dokladá graf cien Pražskej energetickej burzy